ติดต่อเรา

 

ที่อยู่..

 
  บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด
สำนักงานใหญ่  6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้น11 ห้อง11B ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเ้ทพฯ 10120
   
  Tel : 02-670-6388
  Fax : 02-670-6380
  Line id : @greenygrass
  Email : admin@greenygrass.com
     Line@
   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ